güçdemir   güçdemir

Şirket Tarihçesi ve Tanıtım

GÜÇDEMİR İnşaat firması 1981 tarihinde kurulmuş olup, 2001 tarihinden bu yana Müşavirlik, Mühendislik& İnşaat, Ticaret Ltd. Şti. olarak hizmet vermektedir . Şirketimizin iştigal konuları aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Proje Yönetimi ve Kontrolluk Hizmetleri


Kontrol ve Denetim Mühendisliği;

Şirketimiz Avrupa Birliği tarafından ihaleye çıkartılan müşavirlik hizmetleri ihalelerini üstlenen yabancı firmalara teknik danışmanlık yapmakta ve geniş kapsamlı proje yönetim hizmeti vermektedir.

Müşavirlik Hizmetleri ve Teknik Destek


GÜÇDEMİR Müş. Müh. İnş. Tic. Ltd. müşavirlik hizmetleri kapsamında muhtelif kurum ve kuruluşlara inşaat öncesi ve süresince teknik destek sağlamaktadır. Özellikle AB projelerinde FIDIC ve PRAG projeleri kapsamında idare adına ihale dosyalarının incelenmesi, Proje ve keşiflerin incelenmesi, Keşif ve Metrajların incelenmesi, Şartname ve Proje arasındaki uyuşmazlıkların belirlenmesi gibi hususlarda teknik destek sağlamaktadır.

İnşaat ve Uygulama ; Muhtelif yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara , özellikle elçiliklere özellik arz eden projelerde , Yüklenici olarak İnşaat uygulama hizmetleri vermiştir.

Şirketimiz Ankara Ticaret Odasına kayıtlıdır.

Şirketimiz merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan “ Merkezi Kontrat Birimi” ne kayıtlıdır.

Şirketimiz Uluslar arası Projelerin Yönetimi ve Denetiminde engin deneyime sahip olup, sizlere profesyonel hizmet vermekten kıvanç duyar.