güçdemir   güçdemir

AB Türkiye Delegasyonu finansmanlı müşavirlik hizmetleri kapsamında , hibe projeleri ve muhtelif müşavir firmalara verilen teknik destek kapsamında aşağıda ki hizmetler sağlanmıştır;İnşaat Denetim ve Kontrollük Hizmetleri

  • GUCDEMIR. Ankara ve Manisa’da iki adet prefabrik sera binasının yapılması işinde kontrolluk hizmetleri vermiştir. Projenin Amacı: Bu proje, bir Avrupa Birliği projesi olup; çerçeve anlaşması ile Avrupa Birliği Merkezi ihale birimi tarafından işin müşavirliğini alan “HYDRATEC- INTECSA/ INARSA” (SNC-LAVALIN Group) firmasına teknik destek sağlanması işidir. GÜÇDEMİR MÜHENDİSLİK konsorsiyuma inşaat, mekanik, elektrik ve elektromekanik konularında teknik destek sağlamıştır. Söz konusu hizmet, müteahhitin kontrat gereği yükümlü olduğu teknik ve idari yükümlülüklerini, işveren idareye taahhütlerinin denetimini de kapsar. Projeye 2010 yılında tamamlanmıştır.
  • PROJENİN ADI : AGROTEK SPA - KOÇ SYSTEM konsorsiyumuna inşaat kontrollük hizmetleri; 29 Adet Balıkçı Barınağı Ofis Binası İnşaatı Avrupa Birliği Projesi belirtilen illerde, 29 adet balıkçı barınağı Ofis Binası İnşaatında kontrolluk hizmeti verilmesini kapsamaktadır. Bu illerde toplam 3075 m2 prefabrik çelik imalatı yapılmış olup, toplam ihale bedeli 722.290,25 EURO dur.
  • GUCDEMIR. İngiliz Elçiliği Okulu Binası Renovasyonu işleri Müşavirliği ; Proje hazırlama, İhale ve yönetimi hizmetlerini sağlamıştır. Projeye 2011 yılında başlanmıştır.
  • GUCDEMIR. Ankara’da Yeni İsrail Elçilik Binası inşaatı işinin müşavirliğini ; Mühendislik, İhale ve inşaat kontrolluk hizmetlerini yürütmektedir . Projenin iki yılda tamamlanacağı düşünülmektedir. Projeye 2011 yılında başlanmıştır
  • GUCDEMIR. Amerikan Büyükelçiliği Onarım ve Sefir evi Renovasyonu işlerini tamamlamıştır. Projeye 2011 yılında başlanmıştır.
  • GÜÇDEMİR.ŞTİ. TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından ihale edilen “TC Adalet Bakanlığı İstinaf Mahkemeleri Binası İnşaat Denetlemesi hizmetinde” Seçilmiş Alt Müşavir firma olarak; İnşaat denetimi ve Kontrollük hizmetleri verilmiştir. Proje 2009 yılında tamamlanmış olup, toplam İnşaat Alanı 60 000 m2 İnşaat Bedeli 25 424 787. 28 EURO’ dur.
  • GÜÇDEMİR.ŞTİ. TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından ihale edilen, 29 adet Balıkçı Barınağı Ofis Binası İnşaatında Prefabrik Binaların, İnşaat , mekanik ve Elektrik projelerinin yerel idare ile ilgili sorunların çözümlerinde ve inşaat uygulamalarını denetimini ana müşavir firma adına üstlenmiştir.

 

AB Delegasyonu Türkiye için verilen Müşavirlik Hizmetleri: İnşaat işleri, Hibeler, İhale Değerlendirme ve İnşaatların denetim ve Teknik yardım hizmetlerini kapsamaktadır.

AB finanslı Projeler İhale Bedelleri

1. Construction of Osmaniye Development Center (Osmaniye İŞGEM) 5.385.274,94 EU
2. Van Common Use Faciity 6,071,300.EU
3. Gaziantep Regional Industrial Design and Modelling Center 2.260.500,00 EU
4. Gümüşhane Traditional and Organic Products Business Dev. 3.955.108,43 EU
5. Sivas Enterprise Business Development Center 4.394.683,35 EU
6. Osmaniye Common Use Facility 5.385.274,94 EU
7. Bayburt Comon Use 3,662,884.44 EU
8. Revitalization of Tourism in Sanlıurfa GOBEKLITEPE 6.054.935,25 EU
9. Samsun Logistic 27,227,786.85 EU
10. Elazığ Common use Facility 5.849.975,81 EU
11. GİRESUN LICENCED WAREHOUSE and SPOT EXCHANGE 8 059 440.37 EU
12. Pistachio Processing Facility in Siirt 7 128 287,50 EU
13. Samsun - Metals Metrology and Calibration Labaratory 2.495.975.24 EU
14. Increasing Competitiveness of the Middle Black Sea Region (TR83) 4.219.266,21 EU
15. Cereal Exchange & Licenced Warehouse Sanlıurfa 7,590,523.16 EU
16. Common Use Processing Facility Forestry Products in Kastamonu 3.702.860,73 EU
17. AMASYA AKUDGEM COMMON USE WORKSHOP 1.714.289,65 EU
18. BIG PARTNERSHIP OF SMALL INDUSTRIALISTS (CUF) TOKAT 1.878.930,11 EU
19. REVILITALIZATION OF TOURISM SECTOR IN SIIRT 2,348,920.24 EU
20. Status of Regional Industrial Collaboration in Cotton Fibre Manufact. 1.055.000.00 EU
21. Status of Rize Tea Research and Application Centre (Lot-2) 3.368.372,91 EU
22. FURNITURE PRODUCTION (MOBITEK) IN KAYSERİ 3.333.000,00 EU
23. STATUS OF SORGUN ENTERPRİSE DEVELOPMENT CENTRE 2.596.158,87 EU
24. STATUS OF MY BEE, MY HONEY, MY HONEYCOMB PROJECT İN ORDU 3.705.900,56 EU
25. CONSTRUCTİON OF CEREAL EXCHANGE IN SANLIURFA 3.705.900,56 EU