güçdemir   güçdemir
güçdemir

Müşavirlik ve Teknik Yardım


GÜÇDEMİR Müş. Müh. İnş. Tic. Ltd. müşavirlik hizmetleri kapsamında muhtelif kurum ve kuruluşlara inşaat öncesi ve süresince teknik destek sağlamaktadır. Özellikle AB projelerinde FIDIC ve PRAG projeleri kapsamında idare adına ihale dosyalarının incelenmesi, Proje ve keşiflerin incelenmesi, Keşif ve Metrajların incelenmesi, Şartname ve Proje arasındaki uyuşmazlıkların belirlenmesi gibi hususlarda teknik destek sağlamaktadır.

Ayrıca ihale dosyalarının oluşumunu ve kalitesini denetlemek ve kurumların finansman yönetimi bölümü ve tasarım bölümü idarecileri ile ve diğer paylaşımcılarla görüşmeler yaparak ihale dokümanlarının sağlıklı olarak çıkarılmasına yardımcı olmak husunda teknik destek sağlamaktadır.

Proje Adı:

Diyarbakır, Şanlıurfa, Erzurum ve Gaziantep illerine yoğun göç nedeniyle ekonomik ve sosyal problemlerin çözümüne teknik destek sağlamak

Europe aid TR/2005/119722-T002/04

Projenin amacı ve içeriği:

Diyarbakır, Gaziantep,Erzurum, Şanlıurfa illerinde Büyükşehir Belediyeleri yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde Merkezi Finans ve İhale Birimi ile birlikte bazı mevcut binaların ve prefabrik inşaatların göçmen nüfusa sosyal ve ekonomik entegrasyonu sağlamak üzere renovasyon projeleri geliştirmişlerdir. CFCU bu hususta projelerin ve ihale dosyalarının hazırlanması ve ihaleye hazır hale getirilmesi için bir uzman firma ile anlaşma yapmıştır.

Firmamızın Avrupa Birliği delegasyonu ile yaptığı kontrata göre; söz konusu ihale dosyalarının Prag kriterlerine göre proje kapsamında hazırlanmasının sağlanması; varsa projelerde ve ihale dosyalarındaki eksikliklerin tamamlanması ve Avrupa Birliği Delegasyonuna rapor edilmesidir.

Bu iş kapsamında ihale dosyalarının oluşumunu ve kalitesini denetlemek ve Avrupa birliği delegasyonunun finansman yönetimi bölümü ve tasarım bölümü idarecileri ile ve diğer paylaşımcılarla görüşmeler yaparak ihale dokümanlarının sağlıklı olarak çıkarılmasına yardımcı olmak; bu çerçevede Avrupa Birliği delegasyonu tarafından tüm bu yorum ve tavsiyeler dikkate alınarak Merkezi finans ve İhale Birimi ile birlikte çalışılmıştır. Söz konusu kontratta 25 değişik üst yapı inşaat ve onarım işleri projeleri yer almaktadır.

Proje Adı:

SKE NUT II Bölgesel Kalkınma Programı illerinde Scott Wilson ve Konsorsiyum ortaklarına teknik destek sağlamak.

Referans:

TR 0305.02

Projenin amacı ve içeriği:

Erzincan da Büyükşehir Belediyesine ve İl özel İdaresine ve proje kapsamındaki proje koordinatörlerine ihale dosyalarının nasıl olması gerektiği hususunda; projelerin keşif ve tariflerinin teknik şartname ile ihale bütünlüğünün sağlanması konularında teknik destek verilmiştir.

Proje Adı:

Scott Wilson tarafından yürütülen Alt Yapı Projelerine Samsun, Çorum Amasya ve Tokat İlleri için Teknik yardım Sağlamak.

TR .0305.02

Projenin amacı ve içeriği:

Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat illerinde belediyelere,il özel idarelerine, muhtarlıklara, birliklere, kooperatiflere Avrupa Birliği delegasyonu tarafından yapılacak olan hibeler kapsamında yer alan alt yapı projelerine teknik destek sağlamak; bu amaçla geliştirilen projeler tetkik edilmiş ve ihale dosyasında yer alan teknik şartnameler ve keşif özetlerleri incelenmiş, ihale dosyalarının hazırlanması hususunda yerel yönetimlere teknik destek sağlanmıştır.